Přeskočit na menu

Průmysl

Industry

Vyberte si kamerové kryty, které překračují standardy a specifikace pro použití v drsných a potenciálně výbušných prostředích. Kryty z nerezové oceli Výbuchům-odolné kryty Termokamery

Infrastruktura

Infrastruktura

Zabezpečení a dohled pro centra měst, nádraží, letiště a autobusové zastávky. Standardní kamerové kryty Motory pro pohyb krytů Kamerové kryty s podporou PTZ Kryty pro termokamery

Odolné řešení

Dohlédněte i na místa, kde lze očekávat pokusy o poškození kamer. Odolné kryty

Státní sektor

Kompletní vybavení pro základní dohled pro prevenci kriminality a efektivní odhalení nebezpečných situací. Standardní kamerové kryty Kopulové kryty Ovládací panely Kamerové kryty s podporou PTZ Přepínače zdrojů videa

Finančnictví

Zabezpečení bank klade vysoké nároky: monitorování citlivých oblastí a zaručení bezpečnosti zaměstnanců má prioritu. Standardní kamerové kryty Kopulové kryty Ovládací panely Přepínače zdrojů videa

Životní prostředí

Dohled pomocí IP kamer pro prevenci rozsáhlých požárů a jiných přírodních pohrom. Motory pro pohyb krytů Kamerové kryty s podporou PTZ